Gitea - Git with a cup of tea

A painless self-hosted Git service.

Gitea is een door de community beheerde fork van Gogs, een lichtgewicht code hosting oplossing geschreven in Go en wordt gepubliceerd onder de MIT licentie.